Verpleeghuis

Doelstelling van de verpleegafdeling is het bieden van verpleeghuis zorg aan zowel somatische als dementerenden cliënten met een verpleeghuisindicatie tot VV 9b. De cliënten komen vanuit Nederlandse zorginstellingen en willen gebruik maken van de regeling om maximaal 13 weken per jaar Wlz zorg te ontvangen in het buitenland. Ook cliënten die in Nederland op de wachtlijst staan kunnen ter overbrugging in Suriname verblijven. Daarnaast cliënten die in Nederland in een instelling verblijven die tijdelijk zorg in land van herkomst nodig hebben. Ook bieden wij mogelijkheden aan cliënten die moeten herstellen, revalideren of reactiveren onder professionele begeleiding. Tevens bieden wij mogelijkheden voor mensen die moeten dialyseren, en cliënten die palliatieve zorg behoeven.

24 verpleegunits

Er zijn 24 verpleegunits beschikbaar in RCR Medical Centre

Psychogeriatrisch ziektebeeld

10 verpleegunits zijn bestemd voor cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld.

Nederlandse richtlijnen

De zorg wordt geboden volgens de Nederlandse richtlijnen.

Revalidatie

De afdeling fysiotherapie wordt bemand door revalidatieartsen.

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor langdurende verpleging en verzorging heeft u een indicatie nodig. De indicatie geeft aan op welke zorg u vanuit uw beperking mag rekenen. Dit heet het zorgprofiel. Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Het CIZ beoordeelt uw zorgvraag en stelt daarmee uw zorgprofiel samen. Zo’n zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij uw zorgvraag nodig is. Uw zorgprofiel is de indicatie waarmee u zorg kunt regelen. Het CIZ voert de indicaties voor langdurige zorg uit en neemt het besluit over welk zorgprofiel bij de zorgvraag past. Zorgprofielen gericht op Verpleging en Verzorging voor ouderen zijn opgebouwd aan de hand van een getal en de aanduiding VV. De WLZ maakt onderscheid tussen de volgende zorgprofielen:

  • VV 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • VV 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • VV 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • VV 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding
  • VV 8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging
  • VV 9b: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • VV 10: Beschermd wonen met intensieve palliatieve, terminale zorg

Wij bieden zorg aan patiënten met een VV indicatie 4 tot en met 10. Onze vergoedingen zijn gebaseerd op de NZA tarieven volgens hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Contactgegevens

Openingstijden

Maandag – vrijdag 9:00 – 17:00
Zaterdag 10:00 – 17:00
Zondag gesloten

Ga direct naar

Heeft u medische behandeling nodig?

Vraag naar de mogelijkheden bij uw huisarts of bij onze specialisten. Zij zullen u verwijzen voor de behandeling, zodat u recht heeft op de vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie, neem gerust contact op via ons telefoonnummer: +597 455 200 of mail naar info@rcrmedicalcentre.com